– I verste fall kan liv gå tapt

Kan få fatale konsekvenser dersom det ikke tas på alvor under byggeprosessen. 

Sverre har jobbet i bransjen i over 15 år og har fulgt utviklingen i fagfeltet nøye. Nå er han Malvin Varnes mann på passiv brannsikring. 

Enten det er snakk om nybygg eller rehabilitering, passive brannsikringstiltak er en viktig investering du gjør for fremtiden. 

– Dette er forebyggende tiltak i nybygg – og i eksisterende bygg, som er med på å forhindre brann, gass og røyk fra å spre seg til andre rom, forteller Sverre Jansen i Malvin Varne. 

Jansen har selv sikret mangfoldige bygg med passive brannsikringstiltak. Han får ikke presisert nok hvor viktig det er å ta dette på alvor, slurver man kan det få fatale konsekvenser. 

– I verste fall kan liv gå tapt, enkelt og greit. Det er der viktigheten kommer inn, for vi vil jo hjelpe folk til å komme seg ut i god tid før brannen sprer seg. I tillegg gir slike sikringstiltak brannvesenet en kjangs til å komme inn og slukke i tide, og ikke minst så får en mindre materielle ødeleggelser, forteller han. 

En liten kostnad i det store bildet 

Det var på 80-tallet at passive brannsikringstiltak begynte å bli mer aktuelt. Siden da har reglene bare blitt strengere. I dag stilles det høye krav til sikring, og dersom en ikke har brannsikringen og dokumentasjonen i orden kan bygget bli nektet godkjenning for bruk. 

– En har sett viktigheten av dette gjennom årenes løp, så reglene har blitt strengere og strengere, bekrefter Jansen. 

 – I verste fall kan liv gå tapt, enkelt og greit. Det er der viktigheten kommer inn, for vi vil jo hjelpe folk til å komme seg ut i god tid før brannen sprer seg, forteller Sverre Jansen i Malvin Varne om passive brannsikringstiltak. 

Han forteller at i det store og hele er utgiftene som går til brannsikring minimale i forhold til de andre utgiftene i forbindelse med nybygg og rehabilitering. Men selv om det er en liten post, er det en viktig en. 

– Det er en liten utgiftspost, men den har veldig store konsekvenser, sier han og presiserer at det ikke kun er i nybygg passive brannsikringstiltak må til: – Ofte når en rehabiliterer bygg går en gjennom brannskiller. Hvis det står åpne utsperringer eller lignende så må det inn og tettest for at det skal opprettholde kravene som er i dag. Så det er en ganske så viktig bit å tenke på når en rehabiliterer eksisterende bygg også.

Har skjedd mye

Jansen har lang fartstid i bransjen og har jobbet med brannsikring i godt og vel 15 år. Han forteller om en stor utvikling over årene, og det på flere plan. 

– Både etterspørselen og ikke minst seriøsiteten rundt faget er blitt mye større. Folk har innsett at en må ha brannsikring, forteller han og fortsetter: – Produktene testes hele tiden og en forbedrer seg, de blir bedre og tåler stadig mer.